اثرخون درزیبایی

هر قدر خون بدن پاکتر و سالمتر، رنگ چهره روشن و خوشرنگ تر مى شود. براى خوشرنگى پوست نیاز به آهن است که در گوشت، جگر، چغندر، کلم، اسفناج، عدس، نخود و آلوچه وجود دارد. خوراکى هاى پرویتامینى که براى سلامت پوست و صورت مفیدند. کره، آرد گندم، جو، جگر، قلوه، تخم مرغ و شیر در زیبایى و سلامت پوست و صورت
اثربخش است.

/ 0 نظر / 18 بازدید